JÄSENLEHTI

Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen saavat kaikki jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Lehden paperiversion tilanneille jäsenille se toimitetaan kirjekuoressa ilman lähettäjätietoja. Jäsenet voivat lukea sen myös sähköisesti jäsenalueelta. Jos et halua lehden paperiversiota, ilmoita siitä maksaessasi jäsenmaksun.

Myös muut lehdestämme tai toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ja tahot voivat tilata näytekappaleen tutustumista varten. Näytekappale on saatavissa vain kerran ja se toimitetaan joko paperiversiona postissa tai pdf -dokumenttina sähköpostilla. Pdf -dokumentin lukemiseen tarvitaan AdobeReader -ohjelma, jonka voi imuroida ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.com.

Näytenumeron tilaus on toimitustavasta riippumatta tultava oikealla sähköpostiosoitteella ja nimellä. Lehti myös toimitetaan sähköisessä muodossa vain oikeisiin sähköpostiosoitteisiin ja paperiversiona vain oikeilla henkilötiedoilla. Anonyymi-tyyppisiin osoitteisiin sitä ei toimiteta, eikä näistä osoitteista tulleita tilauksia huomioida. Haluamme varmistua siitä, että näytenumeroa ei tilata toiselle henkilölle esimerkiksi pilan- tai vahingonteon vuoksi. Paperinen näytelehti ei aina ole välttämättä lehden viimeisin numero.

Kaikki halukkaat voivat osallistua lehden tekoon juttujen ja valokuvien muodossa. Tarjottujen artikkeleiden on noudatettava hyvää makua, eikä epäsiveellistä materiaalia julkaista. Valokuvia lähetettäessä on huomioitava, että niitä ei julkaista ilman kuvaajan ja kuvattavien lupaa. Nämä asiat on myös mainittava materiaalin lähettämisen yhteydessä. Kaikki materiaali on lähetettävä toimitukselle sähköpostilla. Toimitus pidättää oikeuden olla julkaisematta ns. epäsiveellistä tai muuta epäasiallista materiaalia.

Perusohjeita juttujen kirjoittajille

Kirjoita artikkeli omassa tekstinkäsittelyohjelmassasi. Anna ohjelman suorittaa rivinvaihdot ja käytä rivinvaihtoa vain kappalejaossa. Kirjoita mahdollisimman lyhyitä kappaleita. Tämä tarkoittaa selkokielellä mielestäsi liian lyhyitä. Näin helpotat lukijan ja toimituksen työtä. Käytä myös väliotsikoita. Tallenna dokumenttisi Word- tai OpenOffice-dokumentiksi ja lähetä materiaali sähköpostin liitetiedostona toimituksen sähköpostiosoitteella. Älä tee jutuistasi mitään valmiita yhdistelmädokumentteja vaan lähetä teksti ja kuvat omina liitetiedostoinaan.

Valokuvat täytyy lähettää muokkaamattomina mahdollisimman alkuperäisessä koossa ja muodossa. Toimitus muokkaa kuvat taiton yhteydessä. Kuvien mukana on oltava kuvissa esiintyvien henkilöiden nimet sekä kuvan ottaja. Lähettäjän on itse huolehdittava, että kuvissa olevilta henkilöiltä on lupa kuvan julkaisuun. Toimitus ei enää kysy keneltäkään julkaisulupaa.

Epäselvissä tapauksissa kysy aina lisäohjeita toimitukselta.

Lehtimainosten hankinta

Lehtemme julkaisee ns. trans-ystävällisten liikkeiden ja tahojen mainoksia. Liikkeiden vastuuhenkilöitä kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan toimitukseen hinta-, materiaali- ym. tarvittavissa asioissa.

Mainoksen perushinta on 35 euroa, jolla saa kymppikuvan kokoisen mainoksen. Mikäli asiakas ostaa isomman mainoksen tai mainoksen useampaan numeroon, siitä voi pyytää tarjouksen. Mainostaja saa lisäksi lehden vuosikerran ilmaiseksi kuluvalta kalenterivuodelta jo yhdestä mainoksesta.?
Mainoksia lehteemme voi hankkia kuka tahansa. Mainoksen hankkijan on itse huolehdittava, että asiakas saa kaikki julkaisemiseen tarvittavat tiedot ja ohjeet.

Mainoksia voi hankkia kuka tahansa. Myös liikkeiden edustajat voivat oma-aloitteisesti lähestyä toimitusta mainostilan ostamiseksi lehdestämme. Mainoksen hankkijan on huolehdittava, että asiakas saa maksutiedot eli hän voi antaa asiakkaalle esim. tilillepanokortin valmiiksi täytettynä.

Mainosmateriaalin perusohjeet

Materiaali on toimitettava toimitukseen sähköpostilla. Sen on oltava joko JPG- tai GIF -muodossa vähintään resoluutiolla 300 pt ja mieluiten värillisenä, ellei kyseessä ole pelkkää mustaa tekstiä valkoisella pohjalla. Mainoksen koko voidaan tarvitaessa muuttaa taiton yhteydessä ostajan haluamaksi.

Mainos voidaan tehdä myös yhdistyksen toimesta liikkeen antamilla ohjeilla, mutta tällöin sen tekeminen otetaan huomioon hinnassa sopivalla summalla. Ammattitaitoa tähän tarkoitukseen löytyy jäsenistössämme .

Tapauskohtaisesti kaikista mainoksiin liittyvistä asioista voidaan tarvittaessa neuvotella.

Lehden toimitus

Päätoimittaja: KristiinaXL
Painopaikka: KL-Digipaino
Painosmäärä: tarpeen mukaan
Osoite: toimitus(ät)dreamwearclub.net