top of page

Koronakriisistä HLBTI-teemainen tutkimuskysely, osallistu!


HLBTI-ihmisten eli homojen, lesbojen, bi- ja transihmisten sekä intersukupuolisten kokemuksista ja näkökulmista covid-19 –kriisiin tehdään tutkimusta osana Suomen Akatemian rahoittamaa WeAll-tutkimushanketta. Jos kuulut HLBTI-kohdejoukkoon, vastaa kyselyyn 30.9.2020 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/105785/lomake.html.


Vastauksia toivotaan mahdollisimman monipuoliselta vastaajajoukolta iän, sukupuolen, asuinpaikan, työtilanteen, koulutustaustan, etnisen tai kulttuurisen taustan sekä muun tekijän osalta (esim. vammaisuus). Kysymykset ovat suomeksi, mutta suomen lisäksi avoimiin kysymyksiin voi vastata myös ruotsiksi tai englanniksi. Tutkimuksen tekee vanhempi tutkija Jukka Lehtonen Helsingin yliopistossa (jukka.p.lehtonen@helsinki.fi).

Kyselyaineistoa eli vastauksia hyödynnetään osana tutkimusanalyysia ja tuloksia julkaistaan tieteellisissä artikkeleissa ja muissa tutkimusjulkaisuissa. Aineisto tallennetaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jotta se on arkistoitu muidenkin tutkijoiden hyödynnettäväksi. Aineiston analyysissa noudatetaan yhteiskuntatieteiden eettisiä käytäntöjä ja vastauksia raportoidaan siten, että vastaajan anonyymiys säilyy eikä yksittäisiä henkilöitä voi tunnistaa tutkimustuloksista. HLBTI-kansalaisjärjestöiltä on jo kerätty koronakriisikokemuksista 23 sähköpostihaastattelukyselyä kesän aikana. Tutkimushankkeesta ja uusista aihepiirin tuloksista, julkaisuista ja ajankohtaisista uutisista kerrotaan WeAll-hankkeen kotisivuilla (weallfinland.fi), Facebookissa ja Twitterissä. Lisätietoja hankkeesta ja aihepiiristä: 


39 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page