top of page

Historiaa

tmt20030220.JPG

DwC:n alkujuuret ovat Joensuussa, jossa yhdistyksen äiteinä ovat häärineet Pirjo ja Helga. Heidän ensimmäiset yhteydenottonsa toisiin kanssasisariin ja heidän kumppaneihinsa tapahtuivat jo 1980- luvulla. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan lasketaan kuitenkin alkaneen vuonna 1991, jolloin Pirjo ja Helga järjestivät ensimmäisiä tapaamisia ja yhteisiä viikonloppuja muiden transvestiittien kanssa.

DwC:n toiminta monipuolistui pikku hiljaa, esimerkiksi yhdistyksen jäsenet veivät Suomen transvestiittipiirejä kansainväliseen suuntaan mm. vuosina 1993 ja 1994 järjestetyissä Eurofantasia-tilaisuuksissa.

Toiminta valtakunnallistui vähitellen. DwC alkoi mm. toimia aktiivisena kummina TransHelsinki -tapahtuman järjestelyissä ja on ollut aktiivisessa yhteistyössä Setan Transtukipisteen kanssa sen avaamisesta lähtien sekä pitänyt yhteyksiä muun maailman vastaaviin järjestöihin.

Jo toiminnan alkutaipaleella yhdistys teki myös aloitteita sosiaali- ja terveydenhoitoalan suuntaan transvestisuuden tutkimuksen ja tiedon lisäämiseksi. Vähitellen alkoi myös ilmestyä lehtijuttuja, joissa jäsenemme ovat olleet näkyvästi ja myönteisesti esillä.

DwC:n järjestäytyminen viralliseksi yhdistykseksi tapahtui vuoden 1996 TransHelsinki-tapahtuman yhteydessä. Silloin pidetyssä jäsenkokouksessa yhdistys päätti rekisteröityä ja perustettiin DreamwearClub ry. Samassa kokouksessa päätettiin hakea myös Seta ry:n jäsenyyttä. Byrokratian rattaiden pyörittyä aikansa oikeusministeriö hyväksyi vuonna 1997 DwC:n yhdistysrekisteriin ja Seta ry hyväksyi yhdistyksen jäsenekseen.

Lokakuussa 1997 aloitimme Transtukipisteellä ns. "tiitti-illat". Niiden tarkoituksena on koota kerran kuussa yhteen transvestiitteja ja heidän läheisiään. DwC:n omissa kahvi-illoissa on ollut erittäin hyvä ja lämmin henki. Juuri tämä rento ja salliva ilmapiiri on ollut ilmeinen syy sille, että joukkoon alkoi liittyä myös muita kuin transvestiitteja ja toisaalta monet niistä, joiden tie johti lopulta transnaiseuteen, ovat jääneet mukaan toimintaan.

Miltä kotisivumme näyttivät 1. marraskuuta vuonna 2001?  Katso täältä!

2000-luvulla vertaistuki-iltoja on ruvettu pitämään myös Tampereelle ja Turkuun yhteistyössä paikallisten Seta-järjestöjen kanssa. Toiminnan yhdeksi keskeiseksi elementiksi tulivat valtakunnalliset kevät- ja syystapahtumat, joissa arinkin kaapissa piilottelija saa mahdollisuuden olla oma itsensä koko viikonlopun. Tapaamisten yhteydessä pidetään myös sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Valtakunnallisiksi tapaamisiksi ovat vakiintuneet myös teatteriviikonloput, joita on pidetty Lappeenrannassa ja Turussa. Teatteriviikonloppujen tärkeä taka-ajatus on ollut rohkaista arkoja tiittejä ihmisten ilmoille ja toisaalta totuttaa suuri yleisö meidän kaltaisiin kanssaihmisiin. Molemmissa tavoitteissa olemmekin onnistuneet: Merkittävä muutos kaikissa näissä tilaisuuksissa on ollut, että kun aiemmin kotiinlähtöä valmisteli tilaisuuden ajalta täysin tuntemattoman näköiset äijät, nykyään kotia kohti matkaan lähtevät pääosin ne naiset, joita myös oli nähty itse tilaisuudessakin.

 

Dreamwear Club ry on ollut myös aktiivinen poliittinen vaikuttaja. Olimme keskeisessä roolissa siinä, että transvestisuus poistettiin tautiluokituksesta vuonna 2011. Saimme myös käsitteen ”sukupuolen ilmaisu” mukaan tasa-arvolakiin vuonna 2015, mikä toi lain kirjaimen suojan transvestiiteille olla oma itsensä syrjimättömästi työpaikallaan, opiskelijana tai palvelujen asiakkaana. Tämän lain toteutumisen edistämiseksi olemme pitäneet useita seminaareja, joissa työelämäosapuolet ovat voineet keskustella hyvistä käytänteistä ja toisaalta olemme tehneet kyselyn lain toteutumisesta. Olimme myös hyvin aktiivisesti vaikuttamassa nimilakiin, joka lopulta mahdollisti nimen vaihtamisen sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun mukaiseksi vuonna 2019.

Aktiivinen toimintamme on myös huomattu ja siksi meitä on kutsuttu moniin lainsäädäntöön tai ihmisoikeusprojekteihin liittyviin tehtäviin mukaan. Oikeusministeriö ja tasa-arvovaltuutetun toimisto ovat olleet meille keskeisiä yhteistyökumppaneita. Tämä yhteistyö on johtanut järjestömme myös EU:n komission tasolla tapahtuvaan sateenkaarioikeuksien edistämistyöhön vuonna 2019.  

Sen lisäksi olemme vaikuttaneet asioihin tiedotusvälineiden kautta. Kokemuskoulutustoiminnasta on tullut keskeinen toiminta-alueemme 2010-luvulla. Olemme olleet myös aktiivisesti jakamassa tietoa transyhteisön sisällä esimerkiksi nimilain vaikutuksista ja tasa-arvolain antamasta syrjintäsuojasta.

Tunnettuuden lisäännyttyä useat tiedotusvälineet ovat lähestyneet meitä taajaan ja joistakin meistä on tullut suorastaan julkkiksia. Henkilökohtaiset tarinat onnistuneista kaapin hajottamisista rohkaisee muitakin yrittämään samaa ja toisaalta asiallisen tiedon jakaminen tekee asiasta tutun suurelle yleisölle, mikä helpottaa sen keskuudessa liikkumista.

Laajempaa katsaukseen DwC:n historiaan voi tutustua järjestön 25-vuotishistoriikissä.

bottom of page