top of page

Miten kohtaat sukupuolen moninaisuuden?

Sukupuolivähemmistöjä edustavat ihmiset kokevat elämässään monenlaista negatiivista painetta muilta ihmisiltä niin, että heidän oikeuttaan olla omana itsenään loukataan. Toisaalta monet cis-ihmiset kokevat sukupuolivähemmistöön kuuluvan kohtaamisen haasteellisena ja loputtomasti erilaisia vaatimuksia sisältävänä asiana. Tämä tuottaa monissa heistä ahdistusta ja toisaalta se ahdistus kääntyy joillakin myös aggressioksi: ”Miksi minun pitää ottaa tollaset huomioon - ennen oli helpompaa, kun oli vain miehiä ja naisia, minkä saattoi vain vilkaista haarojen välistä.”

 

Tämän ristiriidan helpottamiseksi tähän on hahmoteltu ”minimietiketti”, jolla asioihin enempää perehtymätön kansalainen voisi pärjätä ja jonka ei pitäisi olla liian monimutkainen hallittavaksi.

Termeistä

 

 • Jos on erityisesti puhe ihmisistä, joiden oma kokemus vastaa kätilön arvaamaa sukupuolta, asiallinen käsite on cis-sukupuolinen, cis-nainen, cis-mies…: Cis  = samalla puolella.

 

 • Trans = ”toisella puolella”

 

 •  Niistä sukupuolivähemmistöön kuuluvista, joiden sukupuolikokemus ei vastaa kätilön arvaamaa kokemusta, voidaan käyttää asiallisesti yleiskäsitettä ”transihmiset”.

 • Transihmisten lisäksi sukupuolivähemmistöön lasketaan myös intersukupuoliset, joiden kohdalla se kätilön arvauskaan ei ole lähtökohtaisesti mies eikä nainen.

 • Sukupuolen moninaisuus” –termi on hyvä, kun keskustellaan kaikista, myös cis-ihmiset mukaan lukien.

 

 • Henkilö, joka on tullut määritellyksi naiseksi, mutta kokee olevansa mies, on joko ”mies”, ”transmies” tai joskus prosessin kokonaan läpikäyneenä ”transtaustainen mies”.

 

 • Henkilöstä itsestään puhuttaessa pelkkä mies on paras, mutta jos itse ilmiö on syytä ottaa puheeksi, mainitut trans-alkuiset sanat ovat asianmukaisia.

 

 • Sama kääntäen mieheksi määritellylle, joka kokee olevansa nainen.

 

 • Niiden tapauksessa, joiden identiteetti ei ole selkeästi miehen eikä naisen, ”muunsukupuolinen” voi olla ok yleiskäsitteenä. Toinen ja ehkä edellistä laajemmin itseen kohdistettuna hyväksytty on vierasperäisen termin raakakäännös ”ei-binääri”: Ei koe olevansa pysyvästi mies eikä nainenkaan.

 

 • Lisäksi ei-binäärillä alueella eri identiteeteille on loppumaton määrä termejä ja niille määrittelyjä niin, että ne eivät erotu toisistaan loogisesti ja niin, että eri ihmiset määrittelevät itsensä samaan termiin eri perustein. Näissä tapauksissa – jos asia todella on edes olennaista udella – voi antaa ihmisen itsensä kertoa oman identiteetin nimi ja kunnioittaa hänen itsemäärittelyään tämän käsitteen käytössä.

 • Sukupuoltaan ”toisen sukupuolen” suuntaan ilmaisevat kutsuvat itseään useimmiten transvestiiteiksi, tiiteiksi tai ristiinpukeutujiksi. Transsukupuolisista poiketen miestransvestiitti tarkoittaa syntymässään mieheksi määritettyä henkilöä.

Kohdatessasi oletetun transihmisen toimi näin:

 

 • Jos on ilmeistä, että ihminen on identiteetiltään nainen, kohtele häntä kuten kohtelisit kaikkia muitakin naisia.

 

 • Jos on ilmeistä, että ihminen on identiteetiltään mies, kohtele häntä kuten kohtelisit kaikkia muitakin miehiä.

 • Jos ihminen ei ilmennä selkeästi olevansa mies tai nainen, kohtele häntä ihmisenä.

 • Mieti ylipäätään, milloin sukupuolen olettava kohtelu on ylipäätään mielekästä.

 • Valitse heidän mahdollisista ammattinimikkeistään niiden mahdollinen sukupuolineutraali versio.

 

 

 • Muita kieliä kuin Suomea käytettäessä:

 

        - Englannissa tittelien Mr ja Mrs sukupuolineutraali vastine on Mx.

        - Käytä ihmisen kokemuksen mukaisia yksikön 3. persoonan pronomineja niissä kielissä, joissa ne

          ovat sukupuolittuneita. Ruotsissa neutraali versio on ”hen” ja Englannissa ”they”.

Älä toimi näin:

 

 • Jos joku on varmaa, niin ainakin ”transu” on väärä termivalinta – se on loukkaavuudeltaan samaa luokkaa kuin ”n-u”-slurri tummaihoisesta.

 

 • Vanhentunut käsite transseksuaalinen koetaan usein loukkaavaksi: Transsukupuolisuudella ei ole varsinaisesti mitään tekemistä ihmisen seksuaalisuuden kanssa, vaan se voi olla mitä tahansa niin kuin kaikilla muillakin.

 

 • Sukupuolta ei vaihdeta, ulkoinen sukupuoli korjataan vastaamaan omaa kokemusta. ”Sukupuolen vaihtaminen” liittyy ainoastaan juridisen sukupuolimerkinnän muutokseen, mutta siinäkin virallinen termi on "sukupuolen vahvistaminen".

 

 • Muuhun mahdollisesti satuttavaan vuorovaikutukseen kuuluu mm.

 

        - vanhan etunimen käyttö tai vastaava ”väärin sukupuolittaminen”,

        - utelu menneestä elämästä väärässä sukupuolessa, jalkovälin nykytilasta jne.

        - puhe ”oikeista” naisista tai miehistä.

 

 • Jos olet ilmeisesti loukannut sananvalinnoillasi, pahoittele äläkä ala inttämään: Ihminen tietää oman kokemuksensa paremmin kuin Sinä.

 

Muista vielä, että:

 

 • Työelämässä ja asiakkaana sukupuolivähemmistöjen edustajia suojaa Tasa-arvolaki. Käytännössä se tarkoittaa, että et voi palvelun tarjoajana, työnantajana, esimiehenä tai työtoverina asettaa muita huonompaan asemaan sellaista henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässään määrättyä tai hän ilmaisee sukupuoltaan muutoin totutusta tavasta poiketen.

 

Käytännössä noudattamalla edellä mainittuja ohjeita tällaista syrjintää ei pääse tapahtumaan.

 

 

Jos asian syntyjä syviä aletaan miettiä, on syytä ymmärtää se, että

 

 • sukupuolen moninaisuuden tilat ovat osa ihmisyyttä, samoin kuin seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus tai oikea- ja vasenkätisyys: Kaikkia näitä on ihmispopulaatioissa jotensakin vakiomäärä ja kaikilla niillä lienee biologinen tausta.

 

 • sikiön kehityksessä aivojen sukupuolittuminen tapahtuu kehon sukupuolittumisen jälkeen. Jos noissa olosuhteissa kohtaavat sopivat geneettiset altisteet ja äidin hormonaaliset muutokset, voi tuloksena olla eri tavoin sukupuolittunut keho ja aivot.

 

 • sukupuolen moninainen ilmeneminen voi johtua myös suoraan kromosomaalisesta variaatiosta. Tällöin on kyse intersukupuolisuudesta, jossa keho ei ole välttämättä täysin feminiininen tai maskuliininen. Intersukupuolisen identiteetti voi olla mies, nainen, trans-jotain tai vain intersukupuolinen.

 

 • osa näistä ihmisistä tarvitsee lääketieteellisiä toimenpiteitä ollakseen kokonaisina omina itsenään. Tässä suhteessa tilanne on hyvin paljon vastaava kuin raskauden kohdalla: Kumpikaan ei ole tauti, mutta mahdollisen ja oikein määritellyn hoidon takia ne ovat mukana kansainvälisessä tautiluokituksessa.

 

 • mikään näistä tiloista ei siis ole mielenterveyden häiriö eikä mikään niistä ole psykiatrisin menettelyin pois hoidettavissa.

bottom of page