top of page
Aluksi

Aluksi

Tässä on teksti, jossa on koottu ajatuksia eri näkökulmista. Ajatukset liittyvät ennen kaikkea transvestiittien tilanteeseen, mutta ne ovat osin sovellettavissa myös transnaisten ulostuloon. Jos et ole kohderyhmää, voit saada käsityksen siitä, minkälaisia asioita joutuu tuollaisessa tilanteessa kohtaamaan ja ottamaan huomioon.

 

Teksti ei suorastaan usuta ketään kaappiaan särkemään, mutta toivottavasti se rohkaisee niitä. joita kahlitsevat kaappiin lähinnä omat pelot. Niille, joilla sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole selkeästi mies tai nainen, ympäristön hämmennys tilanteesta tuottaa tämän tekstin kuvausta enemmän ongelmia.

Satunnaiset vastaantulijat

Vastaantulijat reagoivat Suomessa tähän asiaan keskimäärin aika laiskasti. Ostosalueilla ihmiset ovat yleensä kiinnostuneita omista asioistaan ja havaintokenttä on tuolloin kapea. Tulet siis useimmiten sivuutetuksi ilman minkäänlaista havaintoa. Asiaan vaikuttaa toki kokosi ja se, miten olet pukeutunut: Neutraali ja yliampumista välttävä ulkoasua auttaa! Jos olet jotensakin neutraalin naisellinen, Sinua pidetään todennäköisimmin naisena – ainakin siihen asti, kunnes avaat suusi puhuaksesi. Jos osaat puhua kevyellä ja tavanomaista miesääntä korkeammalla äänellä, naisvaikutelma säilyy usein loppuun asti.

 

Jos vastaantulevat ihmiset sitten tilanteen oikean laidan huomaavat, heidän kynnyksensä näyttää reaktionsa on yleensä aika korkea. Useimmiten reaktio on hetken hämmennys, joskus utelias tuijotus ja katseen pikainen kääntäminen pois tilanteesta. Vain harvoin näkee sellaisia reaktioita, joista loistaisi positiivinen uteliaisuus.

 

Reaktio voi olla voimakkaampi, jos vastaantulija on päihtynyt. Usein se reaktio on myös aikasytytyksellä, jolloin reipas kävelyvauhti on yleensä riittävän nopea sille, että tuo reaktio ei tavoita kohdettaan. Tilanteet, joissa olet pidempään päihtyneiden keskuudessa, lisää sen todennäköisyyttä, että saat palautetta. Miesten suunnasta se voi olla myös negatiivista. Yksi ongelmatilanne voi syntyä silloin, kun päihtynyt mieshenkilö erehtyy kiinnostumaan Sinusta ja sitten vasta myöhemmin huomaa, että kiinnostuksen kohteen biologinen sukupuoli olikin muuta kuin mitä hän oli toivonut. Tässä suhteessa riski on sitä suurempi, mitä uskottavammin olet naisen näköinen ja mitä vetävämmin olet laittautunut.

 

 

Läheiset

 

Läheisille avoin itsenäsi oleminen voi olla iso asia. Se voi olla iloinen sellainen, jolloin saat kannustusta heiltä. Se voi aiheuttaa heissä myös erilaisia pelkoja ennen kaikkea sen suhteen, miten muut ihmiset tulisivat asian ottamaan. Tässä suhteessa suosittelisimme näyttämään tämän tekstin heille ja keskustelemaan asiasta sen perusteella.

 

On varsin yleistä, että miespuolisille läheisille asia on vaikeampi: Isällä on ollut ehkä Sinuun kohdistettuja toiveita poikana ja suvun edustajana, veljillä luja veljellinen side, pojalla ehkä ihailun kohteena oleva miesesikuva. Yleensä, jos poika on tottunut naiselliseen isään jo pienestä pitäen, viimeksi mainittua ongelmaa ei ole. Nämä kaikki asiat voivat olla pohdinnan arvoisia, mutta usein tilanne tasoittuu, kun läheiset huomaavat, että maailma ei avautumisestasi kaatunutkaan.

 

Jotkut läheiset eivät ehkä ylipäätään hyväksy ominaisuuttasi, jolloin julkinen elämäsi voi tuntua heistä heidän maineensa häpäisyltä tms. Tällöin voit toki miettiä, kenen elämää elät, heidän vai omaasi.

 

Jos läheisilläsi on ideologisia tai uskonnollisia syitä estää ulostulosi, joita itse et jaa, ei niiden pidä estää Sinua tekemästä sitä, mikä on merkityksellistä itsellesi. Toki tässä tapauksessa on olemassa riski, että suhteet tällaiseen läheiseen menevät poikki ainakin väliaikaisesti.

Kaverit

Kaveripiirissä tilanne voi tuottaa vaihtelevia reaktioita. Mies-/poikaporukoissa vuorovaikutus on varsin sukupuolittunutta, usein jossain määrin ”salaseuramaista”. Sellaisessa ympäristössä se, että osoittaudutkin muuksi kuin yhdeksi jätkäksi toisten joukossa, voi aiheuttaa hämmennystä, kun he kokevat, että rentoon jätkien vuorovaikutukseen tulee vuoksesi häiriö. Tämä voi joskus kääntyä myös ilkeämielisyydeksi. Hämmennys voi kuitenkin kääntyä oivallukseksi olemuksesi muutoksesta ja tottumiseksi siihen – tottuminen ja sen mukanaan tuoma normaaliksi kokeminen on usein avain hyväksymiselle. Jos tällaista kehitystä ei näy, kannattaa miettiä, onko kyseinen kaveripiiri arvoisesi.

 

Jos ystäväpiirisi on naisvaltainen, vastaanotto avautumisellesi on mitä todennäköisimmin sydämellinen – ellei ole kyse uskonnollisesti ahtaista ihmisistä. Naisille uuden naisen mukaan ottaminen käy useimmiten mutkattomasti ja tietysti tässä tapauksessa erityistä positiivista kiinnostusta osoittaen.

 

Jos vanha kaveripiiri tuntuu ahdistavalta, on aina mahdollista hankkia uusi. Ystävät, joihin tutustut lähtökohtaisesti naisena, ottavat Sinut pääsääntöisesti muitta mutkitta juuri sellaisena, mikä olet.

Esimiehet/opettajat/työnhaku

Esimiesten ja opettajien on lähtökohtaisesti otettava omana itsenäsi esiintyminen ilman mitään mukinoita, kaikenlainen estely ja peittelyyn painostaminen on heidän kannaltaan tasa-arvolain vastaista syrjintää. Ihan eri juttu on, että jos heille asia on hankala, asia voi mennä piippuun henkilötasolla, jolloin esimerkiksi työskentely kyseisen esimiehen tai opettajan alaisuudessa voi tulla henkisesti raskaaksi.

 

Jotta tilanne ei ajautuisi liian helposti umpikujaan, kannattaa valmistella esimies/opettaja siihen ennakolta. Tällöin kannattaa kertoa omasta identiteetistä, sen aiheuttamista vaatimuksista työoloihin ja antaa vastapuolelle sopiva tietopaketti hänen tasa-arvolain edellyttämistä velvollisuuksistaan.

 

Esimiehen kanssa kannattaa sopia menettely, jolla tilanne annetaan tiedoksi työ- ja opiskelukavereille. Tuolloin hän hahmottaa helpommin velvollisuutensa oikeuksiesi turvaajana jo alusta alkaen ja toisaalta hänen viestinsä on tärkeä julkinen tuki Sinulle yhteisösi uudenlaisena jäsenenä.

 

Sukupuolen ilmaisun suhteen olet oikeutettu tekemään sen sataprosenttisesti työssäsikin. Työnantaja voi päättää tarkemmin työasuista ja ulkoasusta, mutta sillä ei ole oikeutta määrätä, kuka millekin sukupuolelle tarkoitettuja varusteita käyttää. Työnantajan velvollisuus on myös huolehtia, että käytössäsi on tilanteeseesi soveliaat suihku-, pukeutumis- ja wc-tilat.

 

Tasa-arvolaki koskee myös työhönottotilanteessa tapahtuvaa syrjintää. Sitä on usein vaikea todistaa, ellei työhönottaja erityisesti ilmaise sukupuolen ilmaisun tarpeesi syyksi ottaa Sinut töihin. Tämä asia on yksi suurimpia riskitekijöitä avautumisen kannalta, joten sitä kannattaa miettiä tarkkaan.

Aiheesta tarkemmin sateenkaari-ihmiselle laaditussa oppaassa täällä.

Työkaverit / opiskelukaverit

Vastaanotto vaihtelee todennäköisesti suuresti riippuen alasta. Perinteisillä miehisillä ”duunarialoilla” se voi olla kaikkein hämmentynein, vaikka niilläkin alueella meitä on menestyksekkäästi avautunut olemaan oma itsensä. Naisvaltaiset alat sekä taide-, palvelualat ovat keskimäärin suhteellisen helppoja paikkoja. IT-alalla on sekä hyviä että huonoja kokemuksia riippuen työpaikan hengestä ja työtehtävistä.

 

Kuten aiemmin todettiin, ihmiset tottuvat uusiin asioihin yllättävänkin helposti ajan kanssa. Hämmennys muuttuu usein toveruuden päivittämiseksi, ja tässä uudessa roolissa olet ehkä tehokkaampi ja motivoituneempi yhteisön jäsen.

 

Ja jos tilanne ei mene näin, ovat kaikki tasa-arvolain pykälät puolellasi: Työnantajan/opettajan/luottamusmiehen on turvattava asemasi, ja jos näin ei tapahdu, voit pelkän epäilyn (ns. syrjintäolettama) perusteella viedä asian Tasa-arvolautakuntaan ja hyvityksen vaatimisen tapauksessa käräjäoikeuteen.

 

 

Neuvoa voi kysyä Tasa-arvoasiamiehen toimistosta:

 

https://www.tasa-arvo.fi/sukupuolen-moninaisuus   .

 

Tietoa työnantajalle on tarjolla myös esimerkiksi täällä:

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74463/Syrjinta_netti.pdf

 

http://whm13.louhi.net/~seta/seta/wp-content/uploads/2013/06/Transihmiset_tyoelamassa_opas_2.pdf

 

Yleensä asia kannattaa toki pyrkiä ratkaisemaan jo työpaikalla, käräjöinnin jälkeen työnteko kyseisellä työpaikalla voi olla melkoisen raskasta henkisesti.  

 

Asiakkaat

Jos työhösi kuuluu asiakkaita, asiaa kannattaa harkita sen suhteen. Jos asiakkaat ovat esimerkiksi opiskelijoita tai julkisen palvelun asiakkaita, tasa-arvolaki suojaa Sinua periaatteessa kaikelta asiakkaiden suunnasta tapahtuvalta syrjinnältä. Eri asia on, miten kestät henkiset kolhut, jos tilanne sattuu kohdalle. Myös yksityisellä puolella työnantaja ei saisi rajata asiakaskuntaasi sukupuolen ilmaisusi perusteella, ainakaan niin, että tästä rajauksesta koituu Sinulle haittaa esimerkiksi ansio- tai urakehityksen kannalta. Käytännössä työnantajan sallitaan rajoittavan tätä jossain määrin, raja tässä on häilyvä.

 

Jos olet yrittäjä, asia on tietysti kovinkin akuutti. On olemassa esimerkkejä, joissa transsukupuolisen ulostulo ei ole olennaisesti vaikuttanut liikevaihtoon ja joissain tapauksissa se on jopa lisännyt sitä. Tilanne vaihtelee suuresti sen mukaan, millä liiketoiminnan alueella olet.

Asiakaspalvelijat: myyjät, hoitohenkilöt, ….

Ollessasi kaupan, terveydenhoidon jne. asiakas, tasa-arvolaki suojaa sielläkin oikeuttasi asioida omana itsenäsi. Syrjinnästä voi siis valittaa Tasa-arvolautakuntaan ja vaatia tarvittaessa hyvitystä käräjäoikeudesta. Omat kokemukseni ovat sellaisia, että palvelu on ollut lähes poikkeuksetta asiallista ja usein jopa olemuksestani inspiroituneen innostunutta. Nämä kokemukset ovat toki naisvaltaisilta aloilta, miesaloilla suhtautuminen on ollut asiallista, mutta ehkä hieman hämmentynyttä

 

Naapurit

Naapurit ovat pääosin sen verran neutraalia joukkoa, joita asia ei kauheasti hetkauta. Jos naapureita on vähän, kerralla ulostulon voi tehdä vaikkapa käymällä heitä tapaamassa. Jos heitä on paljon, voi yksi vaihtoehto olla ilmoitus postilaatikkoon, jossa samalla on tietoa ilmiöstä, vaikkapa linkki Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen, Trasekin ja Dreamwear Clubin sivuille.

 

Tasa-arvolaki koskee myös naapureita siten, että sukupuolen ilmaisua ei saa käyttää mihinkään asumiseen liittyvän syrjintätoimenpiteen perustana. Voit pukeutua asuinympäristössä samoin sopivaisuussäännöin, mitä yleisesti pidetään sopivana naisille.

 

Naapurustossa voi toki asua se kaikkien muiden kyylääjä, joka voi tästä asiasta tehdä uuden kyyläyksen aiheen. Jos se ryöstäytyy esimerkiksi vaatimuksiksi omaa olemistasi kohtaan (”…kun meilläkin on juuri lapsenlapset käymässä…” tai vastaavaa”, voit vedota tasa-arvolakiin. Kaiken kaikkiaan avoin ja rehellinen asenne lannistaa suurimman osan vastoinkäymisistä – selän takana voi yksi jos toinen toki puhua yhtä jos toista.

 

Etunimi vaihtoon?

 

Uuden nimilain myötä etunimen voi vaihtaa sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun mukaiseksi ilman lääketieteellistä todistusta. Digi- ja väestöviraston sivuilla on mainittu lakiin perustumattomana ehtona lääketieteen ammattilaisen lausunto sukupuoli-identiteetistä alle 15-vuotiaille nimen vaihtajille.

Nimi voi koostua myös miehille ja naisille sukupuolitettujen nimien yhdistelmästä. Etunimiä voi olla yhteensä neljä ja niistä yhdys- tai yhdysviivanimet, kuten Jani-Petteri lasketaan yhdeksi nimeksi.

Nimenmuutoshakemusta tehdessä Digi- ja väestötietovirasto (DVV) nimenmuutospalvelu tarjoaa arvion siitä, vaatiiko henkilön hakema nimi erillisiä selvityksiä.

 

Anomuksen voi tehdä maistraatissa tai sähköisesti täällä: https://nimenmuutos.maistraatti.fi/fi/

 

Nimien sukupuolittumistilanteen voi tarkistaa täällä: https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/

 

Jos nimen ja juridinen sukupuoli ovat ristiriidassa, sähköinen järjestelmä pyytää perustelua nimenvalinnalle. Perustelun ei tarvitse olla kauhean perusteellinen, kuvaus omasta sukupuolesta tai identiteetistä pitäisi riittää. Joissakin tapauksissa lomake ei vaadi perusteluja, mutta jos nimi on ristiriidassa juridisen sukupuolen kanssa, tällöin anojalle tulee erillinen pyyntö lisäselvityksestä.

 

Anomus on mahdollista tehdä myös maistraatissa. Kaikissa tapauksissa sen käsitelevät oikeat ihmiset.

 

Muutos maksaa (2021) 55 euroa, ja sukupuolen vahvistusprosessin yhteydessä se on ilmaista. Luonnollisesti kaikkien henkilödokumenttien muutokset tuovat tähän lisäkustannuksia.

Lisää tietoa asiasta löytyy täältä:

https://kehraaja.com/dvv-etunimen-voi-muuttaa-omalla-ilmoituksella-oman-sukupuolen-mukaiseksi/

Sukupuolimerkintä uusiksi?

 

Suomen translaki edellyttää vielä toistaiseksi hedelmättömyyttä ennen sukupuolen juridista vahvistamista.

Nykyisestä lain edellyttämästä tomintatavasta enemmän tietoa täällä:

 

http://trasek.fi/perustietoa/sukupuolenkorjaus/

 

 Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa tämä liitos on tarkoitus poistaa ja juridinen ja lääketieteellinen prosessi erottaa toisistaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa, jää vielä nähtäväksi. Tällä hetkellä juridisen sukupuolen vahvistaminen ilman lääketieteellistä prosessia on kaavailtu mahdolliseksi vain yli 18-vuotiaille.

Alueelliset erot

Suomi jakautuu monin tavoin suhtautumisessa transihmisiin.

 

Pääkaupunkiseutu on tässä suhteessa helpoin alue, siellä ihmiset ovat tottuneet kaikenlaiseen.

 

Pienillä paikkakunnilla yhtenäiskulttuurin vaade on voimakkaampi ja uskonnollisvoittoisilla seuduilla se on erityisen transkielteinen. Toisaalta joitakin alueita on erikseen ”siedätetty” meikäläisten suhteen: Esimerkiksi Lappeenrantaan ja Turkuun tehdyt teatterivierailut ja niiden oheistoiminta ovat vaikuttaneet alkuasukkaiden suhtautumiseen positiivisesti.

 

Alueellisten erojen merkitys on tietysti voimakkaampi niille, jotka asuvat, opiskelevat ja työskentelevät kyseisellä alueella. Noita riskejä kannattaa silloin arvioida omalta kohdaltaan. On kuitenkin esimerkkejä onnistuneista ulostuloista uskonnollisilla alueilla ja pienillä paikkakunnilla: Tottumuksen tietä tasoittava voima jyllää niissäkin tapauksissa.

 

Muista kuitenkin, että ympäristön painostavuuskaan ei vie oikeuttasi toimia tässä asiassa parhaaksi katsomallasi tavalla.

Ole oma ihana itsesi!

Jos Sinusta siltä tuntuu, olet siis ilman muuta oikeutettu ilmaisemaan sukupuoltasi. Kun sen tekee reilusti omana itsenä, se hälventää vastapuolen hämmennystä ja mahdollisesti hänen mieleensä hiipiviä epäilyksiä suhteesi, olivatpa ne mitä tahansa. Tällaista ei tietenkään voi kaikilta edellyttää, jos tilanne kovasti jännittää, mutta suosittelen satsaamaan omana itsenä olemiseen, jos siihen on rahkeita.

© 2019 Dreamwear Club ry.

Läheiset
Esimiehet/opettajat/työnhaku
Työkaverit / opiskelukaverit
Asiakkaat
Asiakaspalvelijat; myyjät, hoitohenkilöt, ...
Naapurit
Kaverit
Ole oma ihana itsesi!
Satunnaiset vastaantulijat
Alueelliset erot
Etunimi vaihtoon?
Sukupuolimerkintä uusiksi?
bottom of page