top of page
Kuva1.png

Olla oma itsensä - voiko sen enempää toivoa!

Dreamwear Club DwC ry on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksuaalisen ja sukupuolisen tasavertaisuuden ja kansalaisten muiden perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa.


Dreamwear Club ry perustettiin aikanaan transvestiittien ja heidän puolisoidensa edunvalvonta- ja vertaistukijärjestöksi. Maailma on kuitenkin noista ajoista muuttunut ja jäsenistönkin itsemäärittely on monella jotain muuta kuin transvestiitti. Näin toimimme nykyään paljon laajemmin tukemalla sukupuolen moninaisuutta edustavien ihmisten jaksamista ja valvomalla heidän etujaan.


Yhdistyksen toiminta suuntautuu viiteen asiaan:

Kuva1_nyrkillä.png
Kuva92.jpg
Kuva31.jpg

* Yhdistyksen keskeisimpiä tehtäviä on transihmisten juridisten oikeuksien parantaminen ja niiden toteutumisen valvominen.  Olemme vaikuttaneet siihen, että sukupuolen ilmaisu -käsite saatiin tasa-arvolakiin ja olemme seuranneet ja edistäneet lain toteutumista.

Vaikutimme myös transvestisuuden poistamiseen Suomessa käytössä olevasta tautiluokituksesta, kampanjoimme järkevän nimilain puolesta ja järjestimme nimilain toteutumisen seurannan ja raportoinnin Oikeusministeriöön. Osallistumme myös aktiivisesti translakikampanjaan.

Kuva119.png
Kuva117.jpg

* Tiedotustoiminnassaan Dreamwear Club ry julkaisee jäsenlehteä, josta jotkut numerot on teemoitettu tiettyyn tärkeään aiheeseen, kuten suhde läheisiin tai työelämässä kohdatun syrjinnän vähentäminen. Yhdistys tiedottaa ja kommentoi ajankohtaisia asioita näillä kotisivuilla, Puuterissa ja Facebookissa. Yhdistys tiedottaa transasioista myös messuilla ja muissa tapahtumissa.

Kuva29.jpg
Kuva71.jpg
IMG_0037.JPG

* Yhdistyksen jäsenet tekevät laajasti kokemuskoulutusta kouluissa, asiantuntijoille ja transihmisiä työssään kohtaaville työntekijöille. Koulutamme myös työelämää kohtaamaan sukupuolen moninaisuutta ja ottamaan tämän huomioon lakisääteisessä tasa-arvosuunnittelussa.

Kuva23a.jpg
Kuva40.jpg
Kuva34.jpg
Kuva7.jpg

* Yhdessäolo ja toisten samanlaisia tuntemuksia ja ongelmia kokevien ihmisten kohtaaminen on tärkeimpiä toimintatapojamme. Vertaistukitoimintaa teemme usealla paikkakunnalla kokoontuvissa vertaistuki-illoissa ja valtakunnallisissa tapaamisissa muutamia kertoja vuodessa.

Vertaistuen ohella tilaisuuksissa on tarjolla myös ammattilaisten voimauttavia tietoiskuja ja toiminnallisia workshoppeja. Toiminnassamme kannustamme jäsenistöä toteuttamaan mahdollisesti vielä vain unelmissä olevan mahdollisuuden elää elämäänsä onnellisena omana itsenään, identiteettiään piilottelematta.
 

Kuva63a.jpg
Kuva87.jpg
Kuva2.jpg

​* Tapaamisissamme meillä on jäsenistöämme kiinnostavaa virkistystoimintaa, kuten teatterivierailuja ja naisten maailmaan liittyvinä yleisesti pidettyjen asioiden esittelyjä.


Dreamwear Club ry on valtakunnallisen Setan jäsenjärjestö ja vaikuttaa sitä kautta sekä järjestönä että jäsentensä kautta valtakunnalliseen ihmisoikeustyöhön. Meiltä pyydetään lausuntoja lainsäädäntötyössä ja meitä kutsutaan ihmisoikeustyöhön liittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin projekteihin.

bottom of page