top of page

IDAHOBIT 17.5. sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa vihaa vastaan

Päivitetty: 17. toukok. 2021


Maanantaina 17.5.2021 vietetään kansainvalistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan vihan vastaista IDAHOBIT-päivää (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Tänä vuonna teemana on ” Together Resisting, supporting, healing”, mikä tarkoittaa yhteisesti harjoitettua vihamielisyyden vastustamista, vihan kohteiden tukemista ja vihan aiheuttamien vaurioiden korjaamisesta huolehtimista.


Sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan vihan suhteen maailma on kehittymässä kahteen suuntaan: Yhtäältä kehitys kulkee vihaa vähentävään suuntaan, kun valtaväestö näkee sateenkaari-ihmisiä keskuudessaan, ja tutustuu ja tottuu heihin normaalina osana sosiaalista ympäristöään. Vuosikymmenten aikana tätä kehitystä on edistänyt myös se, että on purettu aiempia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön liittyviä vihan ja väheksymisen kohteita lakkauttamalla homoseksuaalisuuden kriminalisointi ja useat tarpeettomat tautiluokat.


Toisaalta on olemassa ihmisiä, jotka kokevat sateenkaari-ihmisten ihmisyhteisöön tuoman moninaisuuden uhaksi tai yleisesti syyksi asettaa toisia alempiarvoiseen asemaan ja kieltää heille kuuluvat oikeudet.


Sateenkaari-ihmisten oikeuksia puolustava ILGA Europe julkaisee sateenkaari-ihmisten Euroopan tilanteesta laaditun raportin perinteisesti IDAHOBIT-päivänä. Raportti keskittyy ennen kaikkea hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin näkökohtiin.


Tärkeimmät tulokset ovat seuraavat:


· Positiivista muutosta ei ole tapahtunut 49 prosentissa maista


· Monet maat ovat liikkuneet alaspäin indeksissä


· Trans-oikeudet ovat suurimmassa liikkeessä, joissakin maissa parempaan ja joissakin huonompaan suuntaan.


· Intersukupuolisia ihmisiä syrjinnältä suojaavissa toimissa on ollut vähäistä paranemista monissa maissa.


· Taantuminen on näkyvintä siellä, missä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia heikennetään: Sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien puolustajat ovat yhä suuremmassa vaarassa, viranomaiset toteuttavat aktiivisia toimia kansalaisyhteiskunnan järjestöjen heikentämiseksi ja yritykset kieltää julkiset tapahtumat.


Suomi on arvioitu kuudenneksi parhaaksi maaksi, ja täällä arvioidaan toteutuneen 65 % edellytetyistä sateenkaarioikeuksista. Paras maa oli Malta 89 %:n tuloksella, ja heikoin Azerbaidžan, jossa vain 2 % edelletyistä oikeuksista on taattu hallinnollisesti.Tulokset ovat samansuuntaisia kuin EU:n perusoikeusviraston viime vuonna laatimassa raportissa, jossa näkökulmana on sateenkaari-ihmisten kokema syrjintä ja vaino laajemmin.


Siinä suurina linjoina näkyy toisaalta se, että paremmista lähtökohdista ponnistavien sateenkaari-ihmisten tilanne on hitaasti paranemaan päin, mutta toisaalta syrjintä ja viharikokset lisääntyvät heikommassa asemassa olevia kohtaan. Kehitys on jakautunut myös voimakkaasti eri maiden välillä: Länsimaissa kehitys on ollut voittopuolisesti positiivista, mutta Itä-Euroopassa on otettu vakavaa takapakkia.


Asiaan ovat vaikuttaneet erittäin voimakkaasti konservatiiviset uskonnolliset järjestöt, jotka ovat organisoineet suurella rahalla sateenkaarivastaisia kampanjoita ja lobbanneet lainsäätäjiä. Länsimaiden tilannetta on heikentänyt myös transihmiset vihansa kohteeksi ottaneiden TERF-aktivistien (Trans Exclusive Radical Feminist) kasvanut aktiivisuus. Omituista tässä on, että TERF:it ja konservatiiviuskovaiset ovat löytäneet yhteisen vihollisen transihmisistä epäpyhässä allianssissaan.


Suomessa tätä toimintaa on tapahtunut ennen kaikkea konservatiivisten uskonnollisten järjestöjen toimesta, joilla on vahvat yhteydet kansainvälisiin uskonnollisiin trans- ja homovihamielisiin verkostoihin. Toinen sateenkaarivihamielisyyttä lietsova taho on äärioikeiston ja oikeistopopulistien suunnalla. Viimeksi mainittua voi sanoa näistä juuri nyt huolestuttavimmalta korkean kannatuksensa takia. Viime aikoina hyökkäykset ovat kohdistuneet erityisesti transihmisten oikeuksia vastaan, kun vihakampanja on kohdistettu erityisesti translakiuudistusta vastaan. TERF-ilmiö on valitettavasti rantautunut myös Suomeen.


Näiden asenteden aiheuttamasta pelosta johtuen suuri joukko suomalaisia sateenkaari-ihmisiä salaa oman oikean itsensä ja moni elää ankaran henkisen ja joskus myös fyysisen väkivallan uhrina. Monelle niistä, jotka elävät avoimesti omana itsenään, eriasteinen identiteettiin liittyvä syrjintä on myös arkipäivää.


IDAHOBIT-päivä muistuttaa meille, että sateenkaari-ihmisille kuuluvat kaikki ne oikeudet, mitä muutkin ihmiset voivat pitää itselleen itsestään selvinä. Tässä on tärkeä painottaa, että toisten ihmisten syrjintä ei tähän joukkoon kuulu.
55 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page