top of page

Onko Valtioneuvoston yhdenvertaisuustoimenpideohjelma vain bluffia?

Suomen hallitus on laatimassa Valtioneuvoston toimenpideohjelmaa rasismin torjumiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  Alla Dreamwear Club DwC ry:n lausunto luonnokseen:"Toimenpideohjelman julkilausutulla tarkoituksella ja sen tavoitteilla on vahva perustelu ympäröivässä yhteiskunnassa, jossa eriarvoisuutta edistävä poliittinen ajattelu on asettanut yhdenvertaisuuskehitykselle ilmeisen uhan. Toimenpideohjelmassa näkyy ministeriöissä jo vuosia tehty pohjatyö sen tavoitteiden edistämiseksi. Suunnitelma ohjelman toteuttamiseksi vaikuttaa hyvin laaditulta – edellyttäen, että esimerkiksi seurantaan ja arviointiin osallistetaan ja resursoidaan aidosti ja laajasti ohjelmaan liittyvät yhteisöt ja kansalaisjärjestöt.Toimintaohjelma tunnistaa monin paikoin ilmenevän näennäisyyden yhdenvertaisuustoimissa ja korostaa lainsäädännön viranomaisille, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä työnantajille asettamaa yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuutta. Hyvin toteutettuna se myös tukee yhdenvertaisuus työssä hyväksi todettujen menettelyjen käyttöönoton laajentamista mm. työorganisaation kouluttamiseen suunnattujen resurssien kautta. Myönteinen on myös kirjaus, jonka mukaan rahoituksen tulisi olla pysyväisluonteista hankerahoituksen sijaan. Yhdenvertaisuuskehityksen sekä toimija- että asiakaslähtöisen seurannan kirjaaminen ohjelmaan on sekin tärkeä asia sen varmistamiseksi, että tiedetään, onko toimilla ollut vaikutusta. Hyviä tavoitteita ja toimintamalleja sisältävä ohjelma on räikeässä ristiriidassa sitä toteuttavaan hallitukseen kuuluvien poliittisten puolueiden ja niiden kärkipoliitikkojen toiminnan kanssa. Rasisminvastainen kampanjan edellyttämä dialogi eri etnisten ryhmien välillä on äärimmäisen vaikeaa sosiaalisessa mediassa ja muussa poliittisessa retoriikassa ilmenevän silmittömän rasismin takia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät todellisuudessa etene hallitusohjelman rajausten ja hallituspuolueiden edustajien homo- ja transvihamielisten lausuntojen ja aloitteiden takia.Dreamwear Club DwC ry ajaa ennen kaikkea sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden parantamista. Sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuskehitys on marginaalissa ohjelmatekstissä – niin myös hallitusohjelmassa ja muutenkin lainsäädännön uudistustyössä.Toimenpideohjelma keskittyy nykylainsäädännön mukaisten toimien tehostamiseen. Todellinen yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttäisi merkittäviä lakiuudistuksia esimerkiksi niiden ihmisten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi, jotka eivät ole yksiselitteisesti miehiä tai naisia joko kehollisesti tai sukupuolikokemuksensa perusteella. Hallitusohjelma ja hallituspuolueiden tosiasiallinen politiikka asettavat rajoja tälle kehitykselle."

 Lausunnossa esiintyvä skeptisyys hallituspuolueiden sitoutumiseen ohjelman yhdenvertaisuustavoitteisiin sai vahvistusta tällä viikolla, kun kaksi ministeriötä on päättänyt pyyhkiä Priden pois toiminnastaan kokonaan. Oikeusministeriössä kyse on oikeusministeri Leena Meren (ps.) linjauksesta: Pride ei näy millään tavalla ministeriön toiminnassa. Myöskään liikenne- ja viestintäministeriö ei osallistu Prideen eikä viesti siitä, eikä henkilöstö saa osallistua Pride-tapahtumaan virka-ajalla.

 

35 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page