top of page

Suomea kehotetaan parantamaan sateenkaarioikeuksien toteuttamista
Kuva: RDNE Stock project

Suomi on saanut suosituksia YK:n lapsenoikeuskomitealta ja Euroopan neuvostolta sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamiseksi. Suositukset edellyttävä politiikkaan muutoksia, joita suomalaiset sateenkaarijärjestöt ovat jo pitkään vaatineet. Toisaalta suositukset antavat tukea sateenkaarioikeuksia vastustavien tahojen politiikkaa vastaan.YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi kesäkuussa Suomelle suosituksia sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten oikeuksien vahvistamisesta.

Lapsen oikeuksien komitean mukaan Suomen tulee varmistaa intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus. Hoidon tulee perustua lapsen tietoon perustuvaan suostumukseen. Intersukupuoliselle lapselle ja hänen perheelleen on tarjottava tarpeen mukaisia sosiaalisia, lääketieteellisiä ja psykologisia palveluita.


Lisäksi komitea suosittelee, että Suomi tarjoaa hyvitystä intersukupuolisille, joille on lapsena tehty lääketieteellisiä ja kirurgisia toimenpiteitä. Hyvityksen saamisessa ei tule olla vanhentumisaikaa.


Suomen on myös suosituksen mukaan tehostettava sukupuoli- ja seksuaalivähemmistölapsiin kohdistuvaa syrjinnän, viharikosten ja vihapuheen torjuntaa sekä ehkäistä translasten ja nuorten itsemurhia.


Suomen on vahvistettava sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista kohdata sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia, erityisesti transnuoria. Lisäksi Suomessa tulee vahvistaa trans- ja seksuaalivähemmistölasten ja nuorten osallisuutta. Mielenterveyspalveluissa on tunnistettava näiden lasten ja nuorten erityistarpeet. Kasvatusalalla tulee olla riittävää osaamista ja varmistettava seksuaalikasvatus kaikille lapsille.


Suomen on ryhdyttävä myös aktiivisiin toimiin tiedon lisäämiseksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuuden edistämiseksi ja rohkaistava mediaa purkamaan haitallisia normeja, jotka yllä pitävät syrjintää. Komitea kehottaa myös puuttumaan voimakkaammin lasten ja nuorten harrastusten parissa tapahtuvaan häirintään.Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komitea ECRI uudisti politiikkasuositukset sateenkaari-ihmisten oikeuksia suojelemiseksi jäsenvaltioissa.

Euroopan neuvoston politiikkasuositukset ovat merkittäviä ihmisoikeuksien suojelemisessa ja niihin viitataan usein Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksissä. Uusi politiikkasuositus numero 17 toimii ohjenuorana jäsenvaltioille ja Euroopan neuvoston elimille, kun laaditaan uutta lainsäädäntöä, strategioita tai politiikkatoimia. Aiemmin vastaava sateenkaari-ihmisten oikeuksiin keskittyvä asiakirja oli ministerikomitean suositus vuodelta 2010.


Politiikkasuositusten puute on sateenkaari-ihmisten määritelmässä, joka sisältää seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolitetut piirteet (SOGISC), mutta ei sukupuolen ilmaisua.


Euroopan neuvoston suosituksista lyhyesti:


· Kielletään intersukupuolisten sukuelinten silpominen (IGM), varmistaen, ettei lääketieteellisiä toimenpiteitä oikeuteta yhteiskunnan asenteilla, taaten tuki intersukupuolisille henkilöille, jolle on tehty toimenpiteitä ilman tietoista suostumusta. Suositus kehottaa harkitsemaan korvausta niille, jotka aiemmin joutuivat tällaisten toimenpiteiden uhreiksi.


· Jäsenvaltioita kannustetaan varmistamaan, ettei ole politiikkoja, jotka syrjivät hedelmöityshoidoissa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolitettujen piirteiden perusteella.


· Jäsenvaltioissa tulee varmistaa, että kaikilla koulutusasteilla käsitellään ikätasoisesti ja selkeästi sateenkaariasioita. Tieto on näyttöön perustuvaa ja korostaa tasa-arvoa, moninaisuutta ja osallistavuutta. Viranomaisten tulee kumota kaikki lait tai käytännöt, jotka kieltävät sateenkaari-ihmisiin liittyvän tiedon antamista oppilaille.


· Juridisen sukupuolen vahvistaminen: Politiikkasuositus ehdottaa alhaisempia ikärajoja tai ikärajatonta sukupuolen juridista vahvistamista sekä korvausta niille, jotka ovat joutuneet sterilointivaatimusten uhreiksi. Suositus kehottaa harkitsemaan kolmannen juridisen sukupuolimerkinnän käyttöönottoa.


· Kielletään eheyttämistoimet ja niiden markkinointi sekä lapsille että aikuisilleLähde: Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

173 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page